Fraud Blocker Блуза Есна с Cotton Dazzle - PERFORMANCE YARN

Блуза Cotton Dazzle

Дизайнер: Вера Илиева; www.na2kuki.com

Блузата се плете на две игли отгоре надолу с помощта на обръчи или чорапени игли. Основната плетка е лицева, като в центъра на двата ръкава има ажурен мотив, който се повтаря по цялата дължина на ръкавите. Започва се на редове, докато се оформи отвора в горната част на блузата, който се завързва след това с декоративен шнур. След завършването на отвора двата края на плетката се съединяват и след това тялото и ръкавите на блузата се завършват с плетене в кръг. Блузата се плете без да се налага зашиване след това.

Размер: Посочени са начините на изплитане на три размера – S (M, L). Моделът може да се адаптира към индивидуален размер много лесно в процеса на изработка.

Прежда: Kомбинирана прежда от памук 60% и вискоза 40%. Дебелина на преждата: 50 гр./ 120 м.

Преждата, с която е изработен модела е Cotton Dazzle цвят 237.

За размери S (M, L) са необходими 9 (9, 10) кълбета.

Игли: обръчи 40 см. и 80 см. с дебелина 2.5 мм. и 3.00 мм.

Лицева плетка: с игли 3.00 мм. – 10 см x 10 см са изплетени с 28 бримки x 33 реда

Ако плетете по-стегнато или по-отпуснато може да коригирате размера на куката, така че да отговаря на посочените бройки бримки и редове или да промените броя на бримките, с к които работите и броя на редовете, които ще изплитате.

Описание

Начало и оформяне на бието

Работи се с обръч 80 см. и размер 2.5 мм. Плете се на редове, като се редуват двете страни на плетивото.

Ред 1 (начален ред/захващане): започнете със 115 (119, 123) бримки.

Ред 2 (опакова страна на плетката): изплетете всички бримки опакови

Ред 3 (лицева страна на плетката): плетете ластик 1х1 – (1 лицева; 1 опакова)* до последната бримка, която се изплита лицева.

Ред 4 (опакова страна на плетката): плетете ластик 1х1 – (1 опакова; 1 лицева)* до последната бримка, която се изплита опакова.

Ред 5 (лицева страна на плетката): изплетете всички бримки лицеви, като наддадете равномерно с 17 (19, 21) бримки. След този ред ще имате 132 (138, 144) бримки на обръча.

Съвет: за по-добро оформяне на краищата на плетивото, първата бримка на ред 3, 4 и 5 може да не се изплита, а само да се свали от лявата на дясната игла. Така се получава по-стегнат и красив край на плетивото.

Наддаването става по следния начин:

За размер S – изплетете 4 лицеви бримки; (5 лицеви; от следващата бримка изплитате 2 лицеви)* повторете още 16 пъти; изплетете 9 лицеви бримки

За размер M – (5 лицеви; от следващата бримка изплитате 2 лицеви)* повторете още 18 пъти; 5 лицеви бримки

За размер L – (5 лицеви; от следващата бримка изплитате 2 лицеви)* повторете още 2 пъти; (4 лицеви; от следващата бримка изплитате 2 лицеви; 5 лицеви; от следващата бримка изплитате 2 лицеви)* повторете още 7 пъти; (5 лицеви; от следващата бримка изплитате 2 лицеви)* повторете още 1 път; 5 лицеви бримки

След ред 5 има 132 (138, 144) бримки на обръча и следва да се плете от опаковата страна на плетката.

Оформяне на реглана и отвора на блузата

Работете с обръч 80 см. и размер 2.5 мм. Плете се на редове, като се редуват двете страни на плетивото.

Ред 6 (опакова страна на плетката): първите 3 бримки се свалят от лявата на дясната игла без да се изплитат с конеца пред плетивото; 17 (19, 20) бримки се изплитат опакови и се поставя маркер; 23 бримки се изплитат опакови и се поставя маркер; 46 (48, 52) бримки се изплитат опакови и се поставя маркер; 23 бримки се изплитат опакови и се поставя маркер; 17 (19, 20) бримки се изплитат опакови; 3 бримки се свалят от лявата на дясната игла без да се изплитат с конеца пред плетивото

Пояснения:

Шнур – От тук нататък краищата на плетивото (около отвора на блузата, който се завързва на панделка в горната си част) ще се оформят като шнур (стои по-плътно, красиво и краищата при лицева плетка не се завиват). Това оформяне става като първите и последните 3 бримки на всеки ред от опаковата страна на плетката се свалят с конеца пред плетивото. Те се изплитат стандартно като лицеви от лицевата страна.

Маркери – Четирите поставени маркери оформят границите между предна лява част и левия ръка, между левия ръкав и гърба, между гърба и десния ръкав и между десния ръкав и предната дясна част на блузата. Посредством наддаване на всеки лицев ред с по една бримка от двете страни на всеки маркер се получава оформянето на реглана.

Ред 7 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки до края като лицеви.

Ред 8 (опакова страна на плетката): този ред и всички опакови (четни) редове от тук до съединяването на плетката в кръг се плетат като първите 3 бримки и последните 3 бримки се свалят без да се изплитат с конеца пред плетивото, а всички останали бримки се изплитат опакови. ВАЖНО! Наметките в ажурния елемент се изплитат като опакови, за да се оформят дупки, а наметките от двете страни на всеки маркер се изплитат као кръстосани опакови (в задната част на бримката), за да не се получават дупки по линията на реглана.

Ред 9 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 11 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 13 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 15 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 9 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 3 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 3 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 17 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки до края като лицеви.

Ред 19 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 21 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 23 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 25 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 9 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 8 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 8 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 27 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки до края като лицеви.

Ред 29 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 31 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 33 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 35 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 9 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 13 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 13 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 37 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки до края като лицеви.

Ред 39 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 41 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 43 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 45 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 9 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 47 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки без последната преди маркера като лицеви; наметнете и изплетете лицева последната бримка преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете всички бримки до края като лицеви.

Ред 49 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7, НО НАДДАВАТЕ 1 бримка след първите 4 бримки. Те се изплитат кръстосани от опаковата страна.
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 18 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 18 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7, НО НАДДАВАТЕ 1 бримка преди последните 4 бримки. Те се изплитат кръстосани от опаковата страна.

Ред 51 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7, НО НАДДАВАТЕ 1 бримка след първите 4 бримки. Те се изплитат кръстосани от опаковата страна.
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 23лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7, НО НАДДАВАТЕ 1 бримка преди последните 4 бримки. Те се изплитат кръстосани от опаковата страна.

Ред 53 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7, НО НАДДАВАТЕ 1 бримка след първите 4 бримки. Те се изплитат кръстосани от опаковата страна.
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7, НО НАДДАВАТЕ 1 бримка преди последните 4 бримки. Те се изплитат кръстосани от опаковата страна.

Ред 55 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 9 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 23 лицеви бримки; изплетете ред 9 от ажурния елемент; изплетете 23 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Ред 57 (лицева страна на плетката):

 • Предна половина на блузата – като ред 7
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – като ред 7
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Предна половина на блузата – като ред 7.

Затваряне на отвора на блузата и продължаване с плетене в кръг

ВАЖНО! След този ред плетката се съединява в кръг (отвора за деколтето се затваря) и се плете в кръг, само от лицевата страна на плетката.

ВАЖНО! Поставете маркер, който ще обозначава началото на всеки ред (там където се съединяват двете части на предницата). При него не се правят никакви наддавания или свивания.

Ред 58: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

Ред 59:

 • Предна половина на блузата – изплетете всички бримки до последната преди маркера като лицеви, направете една наметка и изплетете последната бримка преди маркера лицева; преместете маркера;
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Гръб – изплетете първата лицева след маркера; направете една наметка; изплетете всички лицеви до последната преди маркера; направете една наметка; изплетете последната преди маркера лицева; прехвърлете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера; Предна половина на блузата – изплетете първата лицева след маркера; направете една наметка; изплетете всички лицеви до маркера; прехвърлете маркера;

Ред 60: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

Ред 61:

 • Предните части и гърба се плетат като Ред 59
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;

Ред 62: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

Ред 63:

 • Предните части и гърба се плетат като Ред 59
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;

Ред 64: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

Ред 65:

 • Предните части и гърба се плетат като Ред 59
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 9 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 28 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 28 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;

Ред 66: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

За размер S плетете до тук и преминете на частта за Отделяне на ръкавите.

Ред 67:

 • Предните части и гърба се плетат като Ред 59
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 1 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;

Ред 68: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

Ред 69:

 • Предните части и гърба се плетат като Ред 59
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 3 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;

Ред 70: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

За размер M плетете до тук и преминете на частта за Отделяне на ръкавите.

Ред 71:

 • Предните части и гърба се плетат като Ред 59
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 5 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;

Ред 72: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

Ред 73:

 • Предните части и гърба се плетат като Ред 59
 • Ръкав 1 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;
 • Ръкав 2 – изплетете една лицева и направете една наметка; изплетете 33 лицеви бримки; изплетете ред 7 от ажурния елемент; изплетете 33 лицеви бримки; направете една наметка и изплетете последната лицева преди маркера; пренесете маркера;

Ред 74: Всички бримки се изплитат като лицеви. Осемте наметки  от двете страни на четирите маркера по реглана се плетат лицеви кръстосани (в задната част), за да няма дупки.

За размер L плетете до тук и преминете на частта за Отделяне на ръкавите.

Отделяне на ръкавите от тялото на блузата

Преди отделянето на ръкавите височината на блузата от началото до тук е 20 см. (22 см., 23 см.)

Ред 1: Изплетете като лицеви всички бримки от началото на реда до първия маркер при реглана и първата бримка след маркера. Наберете 8 (8, 10) нови бримки на обръча, като поставите маркер в средата им. Следващите бримки, без последната преди втория реглан маркер, свалете на помощна игла или конец (те оформят единия ръкав). Изплетете като лицеви останалата една бримка до маркера и всички останали бримки след него до следващия трети маркер при реглана и първата бримка след маркера. Наберете 8 (8, 10) нови бримки на обръча, като поставите маркер в средата им. Следващите бримки, без последната преди четвъртия реглан маркер, свалете на помощна игла или конец (те оформят другия ръкав).

ВАЖНО! След този ред тялото на блузата е отделено от ръкавите. То ще се плете в кръг, само от лицевата страна на плетката.

ВАЖНО! Остава един маркер, който ще обозначава началото на всеки ред (там където се съединяват двете части на предницата). При него не се правят никакви наддавания или свивания. Остават и два маркера, точно под мишниците, където ще се правят наддавания, за да се разширява тялото на блузата надолу.

Тяло

Ред 1-19: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 20: Всички бримки се изплитат лицеви до последната лицева бримка преди първия маркер под мишницата. Намятате и изплитате последната лицева бримка преди маркера, премествате го и изплитате и първата лицева бримка след него. Всички бримки се изплитат лицеви до последната лицева бримка преди втория маркер под мишницата. Намятате и изплитате последната лицева бримка преди маркера, премествате го и изплитате всички лицеви до края на реда.

Повтаряте редове 1-20 още 3 пъти (или повече, ако искате разширяването на блузата да е по-голямо).

Продължете да плетете в кръг, докато височината на блузата от отделянето на ръкавите до края стане 28 см. (29 см., 31 см.) или до желана дължина.

Завършване на тялото

Ред 1: С обръч 80 см. и размер 2.5 мм. изплетете един лицев ред, като едновременно с това от всяка 8-ма бримка изплитате две. Целта е обиколката да се разшири преди изплитането на ластика и той да не се свива.

Ред 2-6: Плетете ластик 1х1 (1 лицева, 1 опакова) до края на реда.

Ред 7: Завършете плетката с еластично закриване на бримките.

Ръкави

Двата ръкава се плетат по един и същи начин.

Захванете 4 (4, 5) бримки, като започнете от центъра на наддаваните 8 (8, 10) към тялото на блузата. Прехвърлете бримките от помощната игла или конец и наддайте още 4 (4, 5) бримки от тялото. Поставете маркер за начало на реда и съединете и плетете в кръг от тук нататък. Ще се получат 89 (93, 99) бримки на обръча.

За размер S:

Ред 1: Изплетете 37 лицеви бримки, след това ред 1 от ажурния елемент и още 37 лицеви бримки.

Ред 2: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 3: Изплетете 36 лицеви бримки, след това ред 3 от ажурния елемент и още 36 лицеви бримки.

Ред 4: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 5: Изплетете 35 лицеви бримки, след това ред 5 от ажурния елемент и още 35 лицеви бримки.

Ред 6: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 7: Изплетете 34 лицеви бримки, след това ред 7 от ажурния елемент и още 34 лицеви бримки.

Ред 8: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 9: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 10: Всички бримки се изплитат лицеви.

От тук нататък можете да продължите като редувате тези 10 реда до около 65 см. от бието до края или до желана дължина на ръкава. По този начин ръкава няма да се свива надолу, а ще бъде прав.

Ако желаете да свиете леко ръкава след мишниците, можете на всеки Ред 1 (след първото изплитане на редове 1-10, т.е. на ред 11, 21 и така нататък) да свивате първите и последните две на реда и след това да плетете нечетните редове с по една лицева бримка по-малко от двете страни (ред 11 ще започне и свърши с 36 лицеви бримки , ред 13 – с 35 лицеви бримки и т.н. Можете да повторите свиването 4 пъти и след това да продължите без свиване. Не забравяйте след като свиете, да намалите лицевите бримки от двете страни на ажурния елемент.

За размер M:

Ред 1: Изплетете 39 лицеви бримки, след това ред 5 от ажурния елемент и още 39 лицеви бримки.

Ред 2: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 3: Изплетете 38 лицеви бримки, след това ред 7 от ажурния елемент и още 38 лицеви бримки.

Ред 4: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 5: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 6: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 7: Изплетете 39 лицеви бримки, след това ред 1 от ажурния елемент и още 39 лицеви бримки.

Ред 8: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 9: Изплетете 38 лицеви бримки, след това ред 3 от ажурния елемент и още 38 лицеви бримки.

Ред 10: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 11: Изплетете 37 лицеви бримки, след това ред 5 от ажурния елемент и още 37 лицеви бримки.

Ред 12: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 13: Изплетете 36 лицеви бримки, след това ред 7 от ажурния елемент и още 36 лицеви бримки.

Ред 14: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 15: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 16: Всички бримки се изплитат лицеви.

От тук нататък можете да продължите като редувате редове 7-16 до около 65 см. от бието до края или до желана дължина на ръкава. По този начин ръкава няма да се свива надолу, а ще бъде прав.

Ако желаете да свиете леко ръкава след мишниците, можете на всеки първи (след първото изплитане на редове 7-16, т.е. на ред 7, 17 и така нататък) да свивате първите и последните две на реда и след това да плетете нечетните редове с по една лицева бримка по-малко от двете страни (ред 17 ще започне и свърши с 38 лицеви бримки , ред 19 – с 39 лицеви бримки и т.н. Можете да повторите свиването 4 пъти и след това да продължите без свиване. Не забравяйте след като свиете, да намалите лицевите бримки от двете страни на ажурния елемент.

За размер L:

Ред 1: Изплетете 42 лицеви бримки, след това ред 1 от ажурния елемент и още 42 лицеви бримки.

Ред 2: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 3: Изплетете 41 лицеви бримки, след това ред 3 от ажурния елемент и още 41 лицеви бримки.

Ред 4: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 5: Изплетете 40 лицеви бримки, след това ред 5 от ажурния елемент и още 40 лицеви бримки.

Ред 6: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 7: Изплетете 39 лицеви бримки, след това ред 7 от ажурния елемент и още 39 лицеви бримки.

Ред 8: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 9: Всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 10: Всички бримки се изплитат лицеви.

От тук нататък можете да продължите като редувате тези 10 реда до около 65 см. от бието до края или до желана дължина на ръкава. По този начин ръкава няма да се свива надолу, а ще бъде прав.

Ако желаете да свиете леко ръкава след мишниците, можете на всеки Ред 1 (след първото изплитане на редове 1-10, т.е. на ред 11, 21 и така нататък) да свивате първите и последните две на реда и след това да плетете нечетните редове с по една лицева бримка по-малко от двете страни (ред 11 ще започне и свърши с 41 лицеви бримки , ред 13 – с 40 лицеви бримки и т.н. Можете да повторите свиването 4 пъти и след това да продължите без свиване. Не забравяйте след като свиете, да намалите лицевите бримки от двете страни на ажурния елемент.

Завършване на ръкавите

Ред 1: Изплетете (3 лицеви; 2 лицеви бримки заедно)* до края, така че да се получи четен брой бримки.

Ред 2-4: Плетете ластик 1х1 (1 лицева, 1 опакова) до края.

Ред 5: Завършете.

Шнур

Стъпка 1: С помощта на чорапена игла 2.5 мм. вдигнете 3 бримки в единия от горните ъгли при отвора на блузата.

Стъпка 2: Изплетете трите бримки лицеви.

Стъпка 3: Без да обръщате, избутайте иглата, на която са бримките, така че те да се преместят в другия и край.

Повторете стъпка 2 и 3 до желаната дължина на шнура.

Изплетете първите две бримки заедно и изплетете и третата. На следващия ред ги изплетете двете заедно. Изтеглете конец през бримката и стегнете, за да завършите.

Повторете и за втория шнур.

Ажурен елемент (състои се от 10 реда)

Ред 1 от ажурния елемент – 2 лицеви заедно; една лицева; две лицеви заедно; една лицева; наметка; една лицева; наметка; 1 лицева; наметка; една лицева; наметка; една лицева; свалете една бримка все едно ще я плетете лицева, изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея; една лицева; изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея.

Ред 2, 4, 6, 8 от ажурния елемент – всички бримки се изплитат опакови, когато се плете на редове и лицеви, когато се плете в кръг.

Ред 3 от ажурния елемент – 2 лицеви заедно; една лицева; две лицеви заедно; една лицева; наметка; една лицева; наметка; 3 лицеви; наметка; една лицева; наметка; една лицева; свалете една бримка все едно ще я плетете лицева, изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея; една лицева; изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея.

Ред 5 от ажурния елемент – 2 лицеви заедно; една лицева; две лицеви заедно; една лицева; наметка; една лицева; наметка; 5 лицеви; наметка; една лицева; наметка; една лицева; свалете една бримка все едно ще я плетете лицева, изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея; една лицева; изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея.

Ред 7 от ажурния елемент – 2 лицеви заедно; една лицева; две лицеви заедно; една лицева; наметка; една лицева; наметка; 7 лицеви; наметка; една лицева; наметка; една лицева; свалете една бримка все едно ще я плетете лицева, изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея; една лицева; изплетете следващата лицева и прехвърлете свалената върху нея.

Ред 9 от ажурния елемент – всички бримки се изплитат лицеви.

Ред 10 от ажурния елемент – всички бримки се изплитат опакови, когато се плете на редове и лицеви, когато се плете в кръг.

Легенда:

 наметка (от лицевата страна се намята, от опаковата се изплита опакова, когато се плете на редове)

две лицеви заедно (от лицевата страна две бримки се изплитат заедно като лицева, от опаковата се изплита опакова, когато се плете на редове)

една бримка се сваля все едно ще се плете лицева, следващата се изплита лицева и свалената бримка се прехвърля върху нея (от опаковата се изплита опакова, когато се плете на редове)

Празните квадратчета са лицеви бримки от лицевата страни и опакови от опаковата, когато се плете на редове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *