Fraud Blocker Дамски топ "La bohème" - PERFORMANCE YARN

Материали:

2 чилета прежда – Linen Blend
Кука – 3.5 mm
Игла
Копче

Ниво на умения:
За средно напреднали

Легенда:

ЗБ – Залепена бримка
ВБ – Въздушна бримка
НП – Нисък пълнеж
ВП – Висок пълнеж
3 ДВПз – 3 Двойни високи пълнежа, изплетени заедно
(Намятате два пъти, пъхате куката в бримка от реда, намятате и изваждате конеца през една наметка. Намятате и изваждате конеца през две наметки едновременно. Отново намятате и изваждате конеца през две наметки (стават ви две наметки на куката).
Намятате два пъти и изваждате конеца през следващата бримка. Намятате и изваждате конеца през две наметки, намятате и изваждате конеца през две наметки (имате три наметки на куката).
Намятате два пъти и изваждате конеца през следващата бримка. Намятате и изваждате конеца през една наметка. Намятате и изваждате конеца през две наметки. Намятате отново и изваждате конеца през две наметки. Намятате и изплитате заедно и четирите наметки на куката.
Размер:
Ширина: 51 см.
Дължина: 38 см. (в средата, заедно с ресните)
Приблизителен размер S/M, бримките за размер L/XL са отбелязани в скоби.

Бабино квадратче

Започваме проекта с изплитането на седем бабини квадратчета.
Изплитат се седем въздушни бримки и синджирчето се съединява със залепена бримка, за да се получи кръгче.
1 ред: 4 ВБ (служат за 1ВП + 1 ВБ), (ВП, 1ВБ) x 12, съединява се със ЗБ за третата ВБ от синджирчето.
(снимка 1)
2 ред: 3 ВБ (служат като ВП), 2 ВП във въздушната бримка; (ВП върху ВП от долния ред, 2 ВП във ВБ) x 36, съединява се с третата ВБ.
(снимка 2)
3 ред: 4 ВБ (служат като ДВП) 2 ДВПз (не 3, защото 4 ВБ служат като 1 ДВП), 4 ВБ, (3 ДВПз, 4 ВП) x 11, съединява се с последната ВБ.
(снимка 3)
4 ред: (5 ВБ, ЗБ в основата на 5ВБ, за да се образува гайка – това ще бъде ъгъл, [5 ВБ, ЗБ за върха на трите ДВБз] x 3) x 4, съединява се с основата на първата гайка. (имаме 4 гайки в ъглите и 12 синджирчета от по 5 ВБ)
(снимка 4)
5 ред: ЗБ на върха на гайката, (5 ВБ, ЗБ в основата на синджирчето, за да се образува гайка, която ще бъде върху тази от предходния ред, [5 ВБ, ЗБ за синджирчето от 5 ВБ от предходния ред] x 4) повтаря се до края на реда и съединяваме в основата на първата гайка. (Имаме 4 гайки в ъглите и 16 синджирчета от по 5 ВБ)
(снимка 5)
6 ред: (3 ВБ –служат за 1 ВП, [1 ВП, 3 ВБ, 2 ВП] – изплитат се в гайката в ъгъла на предходния ред, [2 ВП, 1 ВБ, 2 ВП] – изплитат се в синджирчето от 5 ВБ от предходния ред) – повтаря се до края на реда. /забележка: в оставащите три ъгъла се изплитат 2 ВП, 3 ВБ, 2 ВП/ Съединява се с последната бримка от първия сунджир от 3 ВБ. (80 ВП)
(снимка 6)
За размер S/M завършете квадратчето тук.
За размер L/XL продължете както следва
7 ред (по избор): 2 ВП – служи като 1 ДВП, (По 1 ДВП във всяка бримка от предходния ред, [2 ДВП, 1 ВБ, 2 ДВП] – във въздушната бримка на ъглите) повторете до края на реда. Съединява се с най-горна бримка от първите 2 ВБ (96 ДВП)
Завършете и зачистете отрязаните краища на конците.

Изплетете 7 квадратчета. Фиксирайте ги като ги напръскате с вода, разтегнете ги до реалния им размер върху хавлия и забодете краищата им, за да изсъхнат така, преди да ги съедините едно с друго.

Съединяване на частите

Подредете седемте квадратчета, както е показано на снимката.


Съединете квадратите със залепена бримка само във външната част на бримките. Поставете първите две квадратчета с лице едно към друго, пъхнете куката в задната част на първите две бримки и изплетете залепена бримка. Продължете в посока на стрелките и съединете всички квадратчета по същия начин.
Поставете изделието така, че на горния ред да бъдат четирите квадратчета. За да направите презрамките, направете бримка на новия конец и я прекарайте през върха на първия квадрат. Изплетете 30 ВБ (ако е нужно, променете броя според предпочитанията си) и съединете синджирчето с върха на съседното квадратче. (Внимавайте да не завъртите синджирчето!) Завършете и зачистете края на конеца. Повторете същото за втората презрамка.
Обърнете изделието с лицевата страна нагоре и обрамчете външния ръб на потничето, като започнете от ъгъла на най-дясното квадратче и плетете по една бримка НП във всяка бримка и по дължината на презрамките до края. Свържете със залепена бримка за първия нисък пълнеж.
По същия начин се обрамчва и вътрешната страна на презрамките и ръкава.
Идва ред на долния ръб. Вкарайте куката в най-крайния десен ъгъл (аз започвам като обърна изделието с опаката страна нагоре), 4 ВБ /служи за ВП +1 ВБ/, пропуснете една бримка, изплетете 1 ВП, (1 ВБ, пропускате една бримка, 1 ВП) – повторете схемата в скоби до края. Ако бримките не са точно, не се притеснявайте, нагласете ги като пропуснете две бримки или изплетете 2 ВП при завършването на реда.
За следващия ред изплетете 1 ВБ и обърнете изделието. (1 НП във въздушната бр. от предходния ред, [2 ВП, 2 ВБ, 2 ВП] в следващата въздушна бр. от предходния ред) повторете схемата в скоби до края на реда. Завършете и зачистете конеца.
Добавете ресни в дупчиците, оформени от всеки 2 ВБ. Аз съм използвала по три нишки с дължина по 25 см. Подрежете ги според вашите предпочитания.
Пришийте копче в единия край за закопчаването отзад. Аз използвах за илик дупчицата, в ъгъла на срещуположното квадратче.

Вече сте готови! Надяваме се, че новия ни модел ви е харесал!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *