Fraud Blocker Детски летен потник Purple Sweet - Описание за изплитане - PERFORMANCE YARN

Детски летен потник Purple Sweet

Дизайнер: Вера Илиева

 

Моделът се изработва на една кука и се плете в две еднакви части (предница и гръб) отгоре надолу. След това се зашиват страничните шевове под мишниците и се довършва деколтето и презрамките. Около него и около отворите, които остават за ръцете се изплита декоративен борд в контрастен цвят.

Размер: Посочени са начините на изплитане на три размера – 5-6 (7-8, 9-10) години. Моделът може да се адаптира към индивидуален размер много лесно в процеса на изработка.

Прежда: Cotton Eight – 100% памук, 50 гр./ 175 м.

Преждата, с която е изработен модела е Cotton Eight цвят 1260 (тъмно лилаво) и цвят 1170 (светло лилаво).

За размери 5-6 (7-8, 9-10) години необходими 2 (3, 3) кълбета от цвят 1260 и 1 кълбо от цвят 1170.

Кука: 3.50 мм.

Мостра: с кука 3.50 мм. и плетка само високи пълнежи – 10 см x 10 см са изплетени с 20 бримки x 10 реда

Ако плетете по-стегнато или по-отпуснато може да коригирате размера на куката, така че да отговаря на посочените бройки бримки и редове или да промените броя на бримките, с които работите и броя на редовете, които ще изплитате.

Описание

Гръб и предница

Изплитат се две еднакви парчета. За всяко от тях се започва се от деколтето и се плете надолу към талията. Плете се на редове, като се редуват двете страни на плетивото (лицева и опакова страна).

Започнете с цвят 1260 (тъмно лилаво).

Начален ред: Изплетете синджирче с 28 (31, 34) въздушни бримки.

Съвет: Ако искате да модифицирате широчината при шията за по-малък или по-голям размер от дадените, намалете или увеличете бримките, като спазвате единствено изискването да са кратни на 3 + 1.

Ред 1 (лицева страна): Изплетете 1 въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. Във всички бримки от синджирчето изплетете по 1 нисък пълнеж. Трябва да получите 28 (31, 34) ниски пълнежа.

Ред 2 (опакова страна): Изплетете 1 въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. Изплетете 1 нисък пълнеж в първата бримка. *(Изплетете 3 въздушни бримки; прескочете 2 бримки и в следващата изплетете 1 нисък пълнеж)* повторете до края на реда.

Ред 3: Изплетете 3 въздушни бримки, които се броят за първи висок пълнеж на реда (той ще ви бъде последната бримка, в която ще плетете при завършването на следващия ред). Изплетете още 2 високи пълнежа в първата бримка. *(В следващата дупка под дъгата от 3 въздушни бримки от долния ред изплетете 1 нисък пълнеж. В ниския пълнеж след дъгата изплетете 3 високи пълнежа)* повторете до края на реда.

Ред 4: Изплетете 3 въздушни бримки, които се броят за първи висок пълнеж на реда (той ще ви бъде последната бримка, в която ще плетете при завършването на следващия ред). Направете 1 въздушна бримка. Изплетете 1 нисък пълнеж във втората бримка от реда (пада се средния висок пълнеж в първата група от 3 високи пълнежа). *( Изплетете 3 въздушни бримки; прескочете 3 бримки и в следващата изплетете 1 нисък пълнеж – пада се отново средния висок пълнеж в следващата група от 3 високи пълнежа)* повторете до предпоследната бримка на реда. Изплетете 1 въздушна бримка. Изплетете 1 висок пълнеж в последната бримка на реда.

Ред 5: Изплетете 1 въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. Изплетете 1 нисък пълнеж в първата бримка. Прескочете 1 бримка (това е въздушната бримка от долния ред) и в следващата (пада се първия нисък пълнеж от долния ред) изплетете 3 високи пълнежа. *(В следващата дупка под дъгата от 3 въздушни бримки от долния ред изплетете 1 нисък пълнеж. В ниския пълнеж след дъгата изплетете 3 високи пълнежа)* повторете до последния нисък пълнеж от долния ред. Изплетете 1 нисък пълнеж в последната бримка на реда.

Ред 6: Изплетете 1 въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. Изплетете 1 нисък пълнеж в първата бримка. Изплетете 3 въздушни бримки; прескочете 2 бримки и в следващата изплетете 1 нисък пълнеж (пада се средния висок пълнеж в първата групичка от 3 високи пълнежа). *(Изплетете 3 въздушни бримки; прескочете 3 бримки и в следващата изплетете 1 нисък пълнеж (пада се средния висок пълнеж в следващата групичка от 3 високи пълнежа)* повторете до последните 2 бримки на реда. Изплетете 3 въздушни бримки и 1 нисък пълнеж в последната бримка.

Повторете Ред 3-6 още 3 (4, 5) пъти. Ще се получат 18 (22, 26) реда след синджирчето.

Тук завършва наддаването от двете страни за отворите за ръцете. От тук нататък се плете без наддаване до необходимата дължина.

Съвет: Ако искате да модифицирате височината и широчината на тази част, увеличете или намалете броя на повторенията. Единственото изискване, за да продължите след това по начина описан по-долу е да завършите с Ред 6.

Ред 1: Изплетете 3 въздушни бримки, които се броят за първи висок пълнеж на реда (той ще ви бъде последната бримка, в която ще плетете при завършването на следващия ред). Изплетете още 1 висок пълнеж в първата бримка. В дупката под дъгата от 3 въздушни бримки от долния ред изплетете 1 нисък пълнеж. *(В ниския пълнеж след дъгата изплетете 3 високи пълнежа. В следващата дупка под дъгата от 3 въздушни бримки от долния ред изплетете 1 нисък пълнеж)* повторете до последната дъга на реда. В последната бримка на реда изплетете 2 високи пълнежа.

Ред 2: Изплетете 1 въздушна бримка за обръщане на реда, която не се брои. Изплетете 1 нисък пълнеж в първата бримка. *(Изплетете 3 въздушни бримки; прескочете 3 бримки и в следващата изплетете 1 нисък пълнеж (пада се средния висок пълнеж в първата групичка от 3 високи пълнежа)* повторете до последните 4 бримки на реда. Изплетете 3 въздушни бримки, прескочете 3 бримки и изплетете 1 нисък пълнеж в последната бримка.

Повторете Ред 1-2 още 14 (15, 16) пъти. Оставете около 40 см от конеца, отрежете и го изтеглете с куката през последната бримка. Затегнете и го използвайте след това, за да зашиете страничния шев.

Съвет: Ако искате да модифицирате височината, увеличете или намалете броя на повторенията. Единственото изискване, за да продължите след това по начина описан по-долу е да завършите с Ред 2.

Контрастен бордюр: Захванете в първата бримка на реда цвят 1170 (светло лилаво), като оставите около 15 см свободни, които след това да скриете с игла.

Изплетете 3 въздушни бримки, които се броят за първи висок пълнеж на реда. Изплетете още 1 висок пълнеж в първата бримка. В дупката под дъгата от 3 въздушни бримки от долния ред изплетете 1 нисък пълнеж. *(В ниския пълнеж след дъгата изплетете 3 високи пълнежа. В следващата дупка под дъгата от 3 въздушни бримки от долния ред изплетете 1 нисък пълнеж)* повторете до последната дъга на реда. В последната бримка на реда изплетете 2 високи пълнежа.

Оставете около 15 см от конеца, отрежете и го изтеглете с куката през последната бримка. Затегнете и го скрийте след това с игла.

След като изплетете гърба и предницата, зашийте страничните ръбове – от талията до мишниците (само правоъгълната част, където се плете без наддаване).

Оформяне на деколтето, презрамките и отворите за ръцете

С цвят 1260 (тъмно лилаво) захванете конеца в първата бримка от синджирчето, с което започнахте гърба (от лицевата страна на плетивото).

Изплетете синджирче от 27 (31, 33) бримки и го захванете в противоположната първа бримка от синджичето на предницата (също от лицевата страна). Отрежете конеца.

Повторете и за презрамката над другото рамо.

Деколте: С цвят 1170 (светло лилаво) захванете конеца в първата бримка от синджирчето, с което започнахте гърба (от лицевата страна на плетивото). В следващата бримка изплетете 1 нисък пълнеж + 2 въздушни бримки + 1 нисък пълнеж. *(Прескочете една бримка и в следващата изплетете 1 нисък пълнеж + 2 въздушни бримки + 1 нисък пълнеж)* повторете до края на реда и продължете по синджирчето над рамото, по синдирчето на предницата и на другото рамо. Завършете със залепена бримка, там където започнахте. Оставете около 15 см от конеца, отрежете и го изтеглете с куката през последната бримка. Затегнете и го скрийте след това с игла.

Отвори за ръцете: С цвят 1170 (светло лилаво) захванете конеца в бримка точно под мишницата (от лицевата страна на плетивото). В следващата бримка изплетете 1 нисък пълнеж + 2 въздушни бримки + 1 нисък пълнеж. *(Прескочете разстояние колкото една бримка нисък пълнеж и изплетете 1 нисък пълнеж + 2 въздушни бримки + 1 нисък пълнеж)* повторете до края предницата/гърба и продължете по синджирчето над рамото, след това отново покрай гърба/предницата. Завършете със залепена бримка, там където започнахте. Оставете около 15 см от конеца, отрежете и го изтеглете с куката през последната бримка. Затегнете и го скрийте след това с игла. Повторете и от другата страна.

Скрийте всички останали конци с игла.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *