Fraud Blocker Кукла Фрея - PERFORMANCE YARN

Дизайнер: Петя Петрова; Instagram: Петрова (@petia9782)

 

 Материали:

  1. Прежда за тяло Hug Me №205
  2. Прежда за коса Hug Мe №236
  3. Прежда за рокля и шапка Cotton Queen №193 №156 №1020
  4. Кука за плетене №2 или №2.5
  5. Вата
  6. Пластмасови очи 8-10мм

Обозначения:

бнп – нисък пълнеж

н  – наддавка

с – свивка

вб – въздушна бримка

вп – висок пълнеж

вп2н – висок пълнеж с 2 наметки

пчб – предна част на бримката

зчб – задна част на бримката

тснп – три бримки нисък пълнеж, изплетени заедно

тнвп – три бримки  висок пълнеж, изплетени в една бримка

Изплитане: 

  1. Ръка – 2 броя

1ред -Нанизваме 4в и започваме да плетем от втората  бримка

2бнп, в последната бримка изплитаме 3бнп от другата страна плетем 1бнп,1н

2ред (1бнп ,1н) х 3 =12бр.

3р.- 4ред 12бр-плетем  без изменение

5ред: 5бнп ,1твп(палец),6бнп =14бр.

6ред: 5бнп ,1тс, 6бнп.=12бр.

7ред: (2бнп ,1с)х3=9бр.

8ред: 9бр. Плетем без изменение.

9ред: (2бнп ,1н)х3=12бр.

10ред: 16р. 12бр.

17ред: (2бнп,1с) х 3 =9бр.

18ред:  9бр. Плетем без изменение.

19ред: (2бнп, 1н) х3 =12бр.

20ред: 26р. 12бр.

След изплитането на ръцете запълваме равномерно с вата.

2.Крак – 2бр.

1ред: 5вб, започваме да плетем от втората бр.1н ,2бнп,в последната бр. изплитаме 4бнп,от другата страна продължаваме да плетем 2бнп, 1н =12бр.

2р.-5ред: 12бр. Плетем без изменение.

6ред:  Плетем пета.

–1вб.обръщаме плетивото  6бнп.

–1вб. обръщаме плетивото 1с,2бнп,1с=4бр.

–1вб.обръщаме плетивото 2с=2бр.

–1вб. Обръщаме плетивото 1бнп .Тук поставяме маркер, който ще ни служи за ориентир за начало и край на реда.

7ред: плетем в кръг.1бнп ,нанизваме 3бр от страни на петата, от пред плетем 6бнп,от другата страна нанизваме 3бр ,1бнп.=14бр.

8ред: 3бнп,1с,4бнп,1с,3бнп =12бр.

9р-10ред: 12бнп.плетем без изменение. Запълваме стъпалото с вата и оформяме. Продължаваме да плетем крака и на всеки 3-4редазапълваме с вата.

11ред: 1н ,11бнп =13бр

12ред: 1бнп,1н,11бнп =14бр

13р-20ред:  14Бнп Плетем без изменение.

21ред: 2с ,4бнп,2н(коляно),4бнп =14бр

22ред: 1с,12бнп =13бр

23ред: 1н, 12бнп.=14бр

24ред:  14бнп.

25ред: 3бнп,1н,6бнп 1н,3бнп. =16бр

26ред: 16бнп Плетем без изменение.

27ред: 4бнп , 1н, 6бнп,1н, 4бнр =18бр

28р-33ред: 18бнп

34ред: (1бнп ,1с)х 6 =12бр

35ред: 6с =6бр.

3.Тяло

1 ред: Нанизваме 6бр.в кръг.

2 ред 6н =12бр.

3 ред: 1бнп ,1н) х6 =18бр

4 ред: (2бнп,1н)х6 =24бр

5 ред:(3бнп ,1н)х6 =30бр

6 ред: (4бнп ,1н)х6 =36бр

7 ред: 36бнп Плетем без изменение.

8 ред: (5бнп ,1н )х6 =42бр

9 ред: 42бнп Плетем без изменение.

10 ред: (6бнп ,1н)х6 =48бр.

11 ред: 13ред: 48бр. Плетем без изменение.

14 ред: (5бнп ,1с)х2 ,25бнп, 1с, 5бнп,1с =44бр.

15 ред: 44бр. Запълваме с вата.

16 ред:  (4бнп ,1с)х2, 24бнп,1с,4бнп,1с =40бр.

17 ред: 40бр.

18ред: (3бнп ,1с)х2,23бнп,1с,3бнп=36бр.

19ред – 25ред: 36бнп.

 

Запълваме тялото с вата. Свързваме ръцете към тялото. Центрирайте маркера така ,че той да се намира по центъра на гърба. Ако е необходимо изплетете няколко бр., за да  изправите маркера.

26 ред: 8бнп, 2бнп (ръка и тяло),16бнп,2бнп(ръка и тяло),8бнп

27 ред: 8бнп,10бнп (по външната част на ръката),16бнп, 10бнп (по външната част на ръката),8бнп =52бр.

28 ред: 52бнп. Плетем без изменение.

29 ред: 6бнп ,2с,6бнп,2с,12бнп,2с,6бнп,2с,6бнп=44бр

30 ред: 5бнп,2с,4бнп,2с,10бнп,2с,4бнп,2с,5бнп=36бр.

31 ред: (4бнп, 1с) х6=30бр.

31 ред: (3бнп ,1с)х6=24бр

32 ред: (2бнп,1с)х6 =18бр.

33 ред: (7бнп ,1с)х6=16бр.

Запълваме тялото с вата обърнете внимание на рамената.

4. Шия

34р. -36ред: 16бнп.Плетем без изменение

37ред: Главата плетем заедно с тялото.-(1бнп,1н)х6=24бр

38ред: (2бнп,1н) х6=32бр

39ред: (3бнп,1н)х6=40бр.

40ред: (4бнп, 1н)х6=48бр.

41ред: (5бнп,1н) х6 =56бр.

42р.- 47ред: 56бнп

48ред: 22бнп , 1вб,1бр пропускаме(очички), 10бнп, 1вб,1бр. пропускаме(очички),22бнп =56бр

49р.-55ред: 56Бнп.Плетем без изменение.

Поставяме пластмасовите  очички в 48р. На местата, където пропуснахме бр.

56ред: 3бнп,1с,46бнп,1с,3бнп =54бр.

57ред: (1с, 7бнп)х6 =48бр.

58ред: (1с, 6бнп) х6 =42бр.

59ред: (1с,5бнп)х6 =36бр.

60ред: (1с, 4бнп) х6 =30бр.

61ред: (1с,3бнп) х6 =24бр.

62ред: (1с, 2бнп)х6 =18бр.

63ред: (1с, 1бр)х 6 =12бр.

64ред: 6с

 5.Оформяне:

5.1.Нос -Между 44р и45р. Зашиваме носа като захващаме 3 – 4 бр.

5.2.Уши – Нанизваме 6бр в кръг,1вб,обръщаме плетивото и плетем 1бнп,1н,1бнп, 1н,1бнп,1н. Прешиваме ушите .

5.3.Коса – Нарязваме кълбо прежда на конци с дължина 20-25 см. Конците ги разделяме на две. От върха на главата до 7р нанизваме косата във всяка бримка. Отзад на тила нанизваме през ред  и през бримка.

5.4. Прикрепяме краката към тялото. Слагаме тялото на равна повърхност и доближаваме краката. Така определяме мястото на свързване.

 

6.Бикини

1р. Нанизваме 25вб.От втората бр. започваме да плетем

24бнп,вб и обръщаме плетивото,

2р.1с ,20бнп, 1с,1вб

3р. 1с,18бнп, 1с,1вб

4р. 1с,16бнп, 1с, 1вб

5р. 1с,14бнп, 1с, 1вб

6р. 1с,12бнп, 1с,1вб

7р. 1с,10бнп, 1с,1вб

8р.-12р 12бнп ,1вб

13р. 1н, 12бнп,1н,1вб

14р. 1н, 14бнп,1н,1вб

15р. 1н,16бнп,1н, 1вб.

16р. 1н,18бнп,1н, 1вб

17р. 1н,20бнп,1н,1вб

18р. 1н,22бнп,1н, 1вб

19р.Свързваме двете страни 48бнп

20р. -22р 48бнп

23р. 3вб,прескачаме 1бр,1бнп,3вб повтаряме

до края на реда .

7.Пантофки

Нанизваме 9вб .От втората бр. плетем

8бнп,в последната бр изплитаме 3бнп ,7бнп,1н=20бр

2р.1н, 8бнп,3н,8бнп,2н =28бр

3р.1бнп,1н,8бнп,(1бнп,1н)х3 ,4бнп,(1бнп,1н)х2=34бр

4р. 34бнп за предната част на бримката.

5р.-6р 34бнп

7р. 11бнп,12с,11бнп =28бр

8. Рокля

Нанизваме 44вб +3вб

1р.(3вп,1нвп) х11 =55бр

2р.55бнп

3р.(4вп,1нвп)х11=66бр.

4р. 66бнп.

5р. (5вп,1нвп) х11 =77бр.

6р.11бнп, прескачаме 17бр (ръкав),22бнп,

прескачаме 17бр(ръкав),11бнп =44

7р.44бвп

8р. 44бнп

9р. 44бвп

10р. 44бнп

11р. 1бвп ,1нвп,повтаряме до края на реда

12.1р.зчб плетем 2бвп2н ,2вб -повтаряме във всяка бримка до края на реда. Сега се връщаме отново в 11р.и за пчб продължаваме да плетем.

12.2р.-2реда вп.

От 12.1 и12.2 повтаряме докато достигнем желаната дължина на роклята. В моя случай воалите са три.  Като всеки един от тях е окрайчен с допълнителен цвят. Окрайчващ ред 3бв,1бнп повтаряме до края на реда.

9.Шапка

1р.10вп в кръг

2р. 10пвп =20бр

3р. (1вп , 1нвп) х10 =30бр

4р.(4вп, 1нвп)  х6 =36бр

5р.(5вп, 1нвп)х6 =42бр

6р.(6вп,1нвп) х6 =48бр

7р.(7вп,1нвп)х6 =54бр

8р.-11р. 54бр

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *