Fraud Blocker Rose - Модел на триъгълен шал на една кука - PERFORMANCE YARN

 

Summer Vibes е класически триъгълен шал, който се изработва на редове от центъра на основата към върха, редувайки лицева и опакова страна. За да го изработите ще ви бъде нужна само една гранка от разкошната и модерна Candy Cane. Просто изберете любимата комбинация и се насладете на плетенето с този голям, ефирен и красив аксесоар!

Материали

КУКА – U.S. D (3.00 мм)
ПРЕЖДА Candy Cane –  200гр. ; 50% памук, 50% акрил
НЕОБХОДИМО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЖДА 1 гранка в цвят  по избор
МОСТРА 26 бримки x 36 реда = 4″ (10 см)
ИНСТРУМЕНТИ Ножица; Маркери (по желание); Игла за скриване на конците

Съкращения

в.бр. – въздушна (синджир) бримка – на английски chain
разст. – разстоянието (дупката), което се образува под една или повече въздушни бримки – на английски ch-sp
ЛС – лицева страна
ОС – опакова страна
бр. – бримка/и – на английски stitch(es)
н.п.- нисък пълнеж – на английски single crochet
в.п. – висок пълнеж – на английски double crochet
в.п. изпл. отпред – висок пълнеж с една наметка изплетен отпред около стълба на бримката от долния ред – плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката от долния ред, куката се прекарва под самото стълбче на бримката от долния ред, като посоката е отдясно наляво от предната страна на плетивото – front post
double crochet з.бр. – залепена бримка – на на aглийски slip stitch
н.- наметка – на английски yarn over

За инструкциите

Може да започнете изработката на модела, като пренавиете гранката на кълбо, като съобразите как искате да се редуват цветовете.3 в.бр. в началото на ред се броят като един висок пълнеж.4 в.бр. в началото на ред се броят като един висок пълнеж и една въздушна бримка. 6 в.бр. в началото на ред се броят като един висок пълнеж и три въздушни бримки. Ако ви е трудно да откривате централната бримка или разстояние на върха на триъгълника, може да използвате маркер. На всеки ред сваляйте маркера щом стигнете до него и го поставяйте отново в централна позиция.Всички съкращения и термини на английски език са според американската система.

Инструкции

Начална секция

НАЧАЛНА СЕКЦИЯ (от Ред 1 до Ред 5)

Ред 1 (ЛС): Изплетете 3 в.бр., 3 в.п., 1 в.бр., 4 в.п. във вълшебен кръг. Тази 1 в.бр. оформя разстояние, което е централната точка на върха на шала, така че може да поставите маркера в нея. Обърнете. (8 в.п. и 1 разст.)

Ред 2 (ОС): 3 в.бр. и 2 в.п. в първата бр. от реда, по 1 в.п. във всяка бр. до централното разст., (2 в.п., 1 в.бр., 2 в.п.) в централното разст., по 1 в.п. във всяка бр. до последната бр., 3 в.п. в последната бр. Обърнете. (16 в.п. и 1 разст.)

Ред 3: 3 в.бр. и 2 в.п. в първата бр. от реда, по 1 в.п. във всяка бр. до централното разст., (2 в.п., 1 в.бр., 2 в.п.) в централното разст., по 1 в.п. във всяка бр. до последната бр., 3 в.п. в последната бр. Обърнете. (24 в.п. и 1 разст.)

Ред 4: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до централното разст., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централното разст., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.*, повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете. (17 в.п. и 16 разст.)

Ред 5: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до централния в.п., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.*, повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете. (21 в.п. и 20 разст.)

Релефна секция 1

Ред 6: 3 в.бр. и 2 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.п. в следващото разст., *1 в.п. изпл. отпред в следващата бр., 1 в.п. в следващото разст.* повторете до централния в.п., (2 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 1 в.п. в следващото разст., *1 в.п. изпл. отпред в следващата бр., 1 в.п. в следващото разст.* повторете до последната бр., 3 в.п. в последната бр. Обърнете.

Ред 7: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до централното разст., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централното разст., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете.

Ред 8: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., бобче в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., бобче в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до централния в.п., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., бобче в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., бобче в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете.

Ред 9: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., 1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., *1 в.п. изпл. отпред в следващото бобче, 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., 1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст.* повторете до централния в.п., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., 1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., *1 в.п. изпл. отпред в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., 1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст.* повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете.

Row 10: 3 в.бр. и 2 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.п. в следващото разст., *1 в.п. изпл. отпред в следващата бр., 1 в.п. в следващото разст.* повторете до централния в.п., (2 в.п., 1 в.бр., 2 в.п.) в централния в.п., 1 в.п. в следващото разст., *1 в.п. изпл. отпред в следващата бр., 1 в.п. в следващото разст.* повторете до полседната бр., 3 в.п. в последната бр. Обърнете.

Ред 11: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до централното разст., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централното разст., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр.* повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете.

Ред 12: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст.* повторете до централния в.п., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст.* повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете.

Ажурна секция 1

Ред 13: 6 в.бр., 1 н.п. в следващото разст., *5 в.бр. и пропуснете следващите 3 бр. (1 в.п., 1 разст. и още 1 в.п.), 1 н.п. в следващото разст.* повторете докато не останат 1 в.п. и 1 разст. преди централния в.п., 3 в.бр. и пропуснете тези 2 бр. (1 в.п. и 1 разст.), (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 3 в.бр. и пропуснете следващото разст. и 1 в.п., 1 н.п. в следващото разст., * 5 в.бр. и пропуснете следващите 3 бр. (1  в.п., 1 разст. и 1 в.п.), 1 н.п. в следващото разст.*, повторете до последната бр., 3 в.бр., 1 в.п. в последната бр. Обърнете.

Ред 14-15: 6 в.бр., 1 н.п. в следващото разст. от 3 в.бр., 5 в.бр. и пропуснете следващия н.п. *1 н.п. в следващото разст. от 5 в.бр., 5 в.бр. и пропуснете следващия н.п.* повторете докато не останат едно разст. от 3 в.бр., 1 в.п. и още едно разст. до централния в.п., 3 в.бр. и пропуснете тези 3 в.бр., н.п. и още едно разст., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 3 в.бр. и пропуснете следващото разст. и един в.п., 1 н.п. в следващото разст. от 3 в.бр., 5 в.бр. и пропуснете следващия н.п., *1 н.п. в следващото разст. от 5 в.бр., 5 в.бр. и пропуснете следващия н.п.*, повторете до последното разст. от 6 в.бр., 3 в.бр., 1 в.п. в последната бр. Обърнете.

Ред 16: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр., 1 в.п. в следващото разст. от 3 в.бр., 1 в.бр., *(1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр.) в следващото разст. от 5 в.бр., пропуснете следващата бр.* повторете до последното разст. от 3 в.бр. преди централните бр. (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.), (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр.) в следващото разст. от 3 в.бр., пропуснете следващата бр. и разст. (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., пропуснете следващото разст. и бр., (1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в следващото разст. от 3 в.бр., 1 в.бр. и пропуснете следващата бр., *(1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр.) в следващото разст. от 5 в.бр., пропуснете следващата бр.* повторете до последнот разст. от 6 в.бр., 1 в.п. в последното разст. от 6 в.бр., 1 в.бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете.

Row 17: 4 в.бр. и 1 в.п. в първата бр. от реда, 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст.* повторете до централния в.п., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., *1 в.п. в следващата бр., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст.* повторете до последната бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последната бр. Обърнете.

Релефна секция  2 (от Ред 18 до Ред 24)

Повторете редове 6-12 още веднъж.

Ажурна секция 2 (от Ред 25 до Ред 29)

Повторете редове 13-17 още веднъж.

Релефна секция  3 (от Ред 30 до Ред 36)

Повторете редове 6-12 още веднъж.

Ажурна секция 3 (от Ред 37 до Ред 41)

Повторете редове 13-17 още веднъж.

Релефна секция 4 (от Ред 42 до Ред 48)

Повторете редове 6-12 още веднъж.

Ажурна секция 4 (от Ред 49 до Ред 53)

Повторете редове 13-17 още веднъж.

Релефна секция 5 (от Ред 54 до Ред 60)

Повторете редове 6-12 още веднъж.

Ажурна секция 5 (от Ред 61 до Ред 64)

Повторете редове 13-15 още веднъж.
Повторете ред 14 още веднъж.

Бордюр

Ред 65: 4 в.бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр.) в следващото разст. от 3 в.бр., *(1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., пико, 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в следващото разст. от 5 в.бр., 1 в.бр., 1 н.п. в следващото разст. от 5 в.бр., 1 в.бр.* повторете до последното разст. от 3 в.бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр.) в следващото разст. от 3 в.бр., 1 в.п. в следващия в.п., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., пико, 1 в.бр., 1 в.п.) в централния в.п., 1 в.бр. и пропуснете следващото разст., 1 в.п. в следващия в.п., (1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в следващото разст. от 3 в.бр., *1 в.бр., 1 н.п. в следващото разст. от 5 в.бр., 1 в.бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., пико, 1 в.бр., 1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в следващото разст. от 5 в.бр.) повторете до последното разст. от 3 в.бр., 1 в.бр., (1 в.п., 1 в.бр., 1 в.п.) в последното разст. от 3 в.бр., 1 в.бр., 1 в.п. в последната бр.

Завършване

Скрийте всички конци с помощта на игла и “блокирайте” шала. Можете да го направите, като го намокрите, разпънете до триъгълна форма и максимален размер и го оставите да изсъхне.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *