Fraud Blocker Tриъгълен шал на една кука с Cotton Eight - PERFORMANCE YARN

Изключително сме щастливи, че може да споделим описание за изплитане на този прекрасен дамски шал, съзададен с душа и сърце, с много майсторство и усърдие от Вера Илиева. Шалът е изключително моден, подходящ е за всяка стилна дама, която желае да бъде необикновена и забележима.

Шалът се изработва на една кука, като се започва от средата на основата и се плете на редове в посока към върха, като се редуват опакова и лицева страна. Редуват се секции, които се изплитат с различни бримки и плетки, в различни цветове и цветови комбинации. По този начин размерът на шала може много лесно да се промени, като се увеличат или намалят повторенията на определени редове в тези секции. Цветовата комбинация също може да се измени, като всеки може да комбинира два, три или четири цвята, в зависимост от своя вкус и предпочитания. Това позволява и да използвате различни кука и прежда и да получите свой уникален вариант на дизайна.

 

Дизайнер: Вера Илиева – www.na2kuki.com

Ниво: за напреднали

Размер: широчина 170 см.; височина (от средата на основата до върха) 85 см.

Шалът може много лесно да се модифицира и да се изработи в по-голям или по-малък размер, като се увеличи или намали броят на редовете в различните секции (това би наложило и корекции в необходимото количество прежда).
Прежда: Cotton Eight – 100% памук (50 гр. – 175 м.) / 400~420 гр. – 1400~1470 м.

От всеки цвят ще са ви необходими следните количества (тези количества са ориентировъчни, защото зависят от индивидуалния стил на плетене на всеки):

Цвят A (небесно синьо): 4 бр. по 50 гр. Cotton Eight 1180 (аз изразходвах 180 гр. от тях)

Цвят B (светло бежово): 3 бр. по 50 гр. Cotton Eight 1050 (аз изразходвах 130 гр. от тях)

Цвят C (петролено синьо): 1 бр. по 50 гр. Cotton Eight 1010 (аз изразходвах 30 гр. от него)

Цвят D (горчица): 2 бр. по 50 гр. Cotton Eight 1070 (аз изразходвах 60 гр. от тях)

Освен четири, цветовете могат да бъдат три, два или един, в зависимост от предпочитанията. При три цвята – цвят C и цвят D могат да бъдат един и същ цвят. При два цвята – цвят A, цвят C и цвят D могат да бъдат един и същ цвят.
Кука: 3.00 мм.

Ако плетете по-стегнато или по-отпуснато може да коригирате размера на куката, така че да отговаря на дебелината на преждата.

За информация, при модела: 12 реда и 24 бримки висок пълнеж с една наметка (double crochet) оформят квадрат с размер 10 см. на 10 см.

Съкращения и използвани бримки

с.бр. – синджир бримка (синджирче, въздушна бримка) – chain

н.п. – нисък пълнеж (стълбче без наметка, пълнеж без наметка) – single crochet

в.п. – висок пълнеж (стълбче с една наметка, пълнеж с една наметка) – double crochet

в.п. изпл. отпред – висок пълнеж с една наметка изплетен отпред около стълба на бримката от долния ред – плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката от долния ред, куката се прекарва под самото стълбче на бримката от долния ред, като посоката е отдясно наляво от предната страна на плетивото – front post double crochet

в.п. изпл. отзад – висок пълнеж с една наметка изплетен отзад около стълба на бримката от долния ред – плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката от долния ред, куката се прекарва под самото стълбче на бримката от долния ред, като посоката е отдясно наляво от задната страна на плетивото – back post double crochet

н.п. изпл. отпред – нисък пълнеж изплетен отпред около стълба на бримката от долния ред – плете се по стандартния начин за нисък пълнеж, но вместо да се боде в бримката от долния ред, куката се прекарва под самото стълбче на бримката от долния ред, като посоката е отдясно наляво от предната страна на плетивото – front post single crochet

дъга – пространството между две бримки от долния ред, което е оформено от една или две синджир бримки (дупката, отвора, който се вижда между двете бримки от долния ред) – chain 1 space / chain 2 space

бобче – намята се, куката се промушва през бримката и конецът се изтегля; намята се и се изплитат първите две бримки на куката; това се повтаря още 4 пъти; на куката се получават 6 бримки; намята се и шестте бримки се изплитат заедно – подробни инструкции, схема и видео можете да откриете на линк https://bit.ly/2PlR8Do – bobble

пико – изплитат се 2 въздушни бримки над съответния нисък пълнеж; куката се промушва през предната част на същия нисък пълнеж и едновременно с това през вертикалното стълбче, което се вижда (двете оформят видимо “V”, което е най-отпред и е лесно достъпно); намята се и конецът се изтегля през всички бримки на куката – picot

Описание

Всички 3 с.бр. в началото на всеки ред с високи пълнежи се броят за първи висок пълнеж на реда.

Всяка 1 с.бр. в началото на ред с ниски пълнежи не се брои като бримка.

След края на всеки ред, плетивото се обръща от другата страна и се започва следващия ред. Така се редуват лицева и опакова страна.

Инструкциите оградени със * * се повтарят както е посочено в описанието.

Преди да продължите с нов цвят, отрежете конеца от предишния, като оставите около 20 см, които след това да скриете с помощта на игла.

Ред 1 (цвят А – небесно синьо): Започнете с 4 с.бр.; изплетете 4 в.п. в 4-тата с.бр. от куката; изплетете 2 с.бр.; изплетете още 5 в.п. в същата бримка. (10 в.п., 1 дъга)

Ред 2: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия в.п.; 4 в.п. в следващите в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; 4 в.п. в следващите в.п.; 2 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (16 в.п., 1 дъга)

Ред 3: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия в.п.; 7 в.п. в следващите в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; 7 в.п. в следващите в.п.; 2 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (22 в.п., 1 дъга)

Ред 4: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия в.п.; 10 в.п. в следващите в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; 10 в.п. в следващите в.п.; 2 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (28 в.п., 1 дъга)

Ред 5: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 бобче + 1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п.) * повторете още 2 пъти; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п. + 1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 бобче) * повторете още 2 пъти; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (16 в.п., 6 бобчета, 15 дъги)

Ред 6: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; * (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. в бобчето + 1 в.п. в дъгата + 1 в.п. във в.п.) * повторете още 2 пъти; 1 в.п. в дъгата; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. във в.п. + 1 в.п. в дъгата + 1 в.п. в бобчето) * повторете още 2 пъти; 1 в.п. в дъгата; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (44 в.п., 1 дъга)

Ред 7: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 бобче + 1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п.) * повторете още 4 пъти; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п. + 1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 бобче) * повторете още 4 пъти; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (20 в.п., 10 бобчета, 23 дъги)

Ред 8: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; * (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. в бобчето + 1 в.п. в дъгата + 1 в.п. във в.п.) * повторете още 4 пъти; 1 в.п. в дъгата; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. във в.п. + 1 в.п. в дъгата + 1 в.п. в бобчето) * повторете още 4 пъти; 1 в.п. в дъгата; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (60 в.п., 1 дъга)

Ред 9: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 бобче + 1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п.) * повторете още 6 пъти; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п. + 1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 бобче) * повторете още 6 пъти; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (24 в.п., 14 бобчета, 31 дъги)

Ред 10: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; * (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. в бобчето + 1 в.п. в дъгата + 1 в.п. във в.п.) * повторете още 6 пъти; 1 в.п. в дъгата; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. във в.п. + 1 в.п. в дъгата + 1 в.п. в бобчето) * повторете още 6 пъти; 1 в.п. в дъгата; по 1 в.п. в следващите 2 в.п.; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (76 в.п., 1 дъга)

Ред 11 (цвят B – светло бежово): (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; по 1 в.п. изпл. отпред във всеки в.п. до дъгата; .; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; по 1 в.п. изпл. отпред във всеки в.п. до последния в.п.; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (84 в.п., 1 дъга)

Ред 12: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п.) * повторете още 20 пъти до последния в.п. преди дъгата; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п.) * повторете още 20 пъти до последните 2 в.п. на реда; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (50 в.п., 43 дъги)

Ред 13: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; по 1 в.п. изпл. отпред в следващите 2 в.п.; * (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. изпл. отпред във в.п. след дъгата) * повторете още 20 пъти до последния в.п. преди дъгата; 1 в.п. изпл. отпред във в.п. преди дъгата; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; 2 в.п. изпл. отпред в следващите 2 в.п.; * (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. изпл. отпред във в.п. след дъгата) * повторете още 20 пъти до последните 2 в.п. от реда; 1 в.п. изпл. отпред във в.п.; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (100 в.п., 1 дъга)

Ред 14 (цвят C – петролено синьо)1 с.бр.; 2 н.п. в първия в.п.; 2 н.п. в следващите 2 в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете 1 в.п. + 3 н.п. в следващите 3 в.п.) * повторете още 10 пъти до последните 3 в.п. преди дъгата; (1 с.бр. + пропуснете 1 в.п. + 2 н.п. в следващите 2 в.п. + 1 н.п. в дъгата); 2 с.бр.; (1 н.п. в дъгата + 2 н.п. в следващите 2 в.п.); * (1 с.бр + пропуснете 1 в.п. + 3 н.п. в следващите 3 в.п.) * повторете още 10 пъти; (1 с.бр. + пропуснете 1 в.п. + 2 н.п. в следващите 2 в.п.); 2 н.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.  (80 н.п. + 25 дъги)

Ред 15: 1 с.бр.; 2 н.п. в първия н.п.; * (по 1 н.п. във всеки н.п. и във всяка дъга от по 1 с.бр.) * повторете до дъгата на върха от 2 с.бр.; в дъгата от 2 с.бр. на върха изплетете (1 н.п. + 2 с.бр. + 1 н.п.); * (по 1 н.п. във всеки н.п. и във всяка дъга от по 1 с.бр.) * повторете до последния н.п. от предишния ред; 2 н.п. в последния н.п. от реда. (108 н.п., 1 дъга)

Ред 16 (цвят B – светло бежово)1 с.бр.; 2 н.п. в първия н.п.; 4 н.п. в следващите 4 н.п.; * (1 в.п. във високия пълнеж под дъгата 3 реда по-долу + 3 н.п. в следващите 3 н.п.) * повторете още 11 пъти до последния 1 н.п. преди дъгата от 2 с.бр. на върха; 1 н.п. в следващия н.п.; (1 н.п. + 2 с.бр. + 1 н.п. в дъгата); 4 н.п. в следващите 4 н.п.; * (1 в.п. във високия пълнеж под дъгата 3 реда по-долу + 3 н.п. в следващите 3 н.п.) * повторете още 11 пъти до последните 2 н.п. от предишния ред; 1 н.п. в следващия н.п.; 2 н.п. в последния н.п. (88 н.п., 24 в.п., 1 дъга)

Ред 17: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия н.п.; по 1 в.п. във всеки в.п. и всеки н.п. до дъгата от 2 с.бр. на върха; (1 в.п. + 2 с.бр. + 1 в.п.) в дъгата на върха; по 1 в.п. във всеки в.п. и всеки н.п. до последния н.п.; 2 в.п. в последния н.п. (116 в.п., 1 дъга)

Ред 18 (цвят C – петролено синьо)1 с.бр.; 2 н.п. в първия в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете 1 в.п. + 3 н.п. в следващите 3 в.п.) * повторете още 13 пъти до последния 1 в.п. преди дъгата; 1 н.п. в следващия в.п.; (1 н.п. + 2 с.бр. + 1 н.п. в дъгата); 1 н.п. в следващия в.п.; * (3 н.п. в следващите 3 в.п. + 1 с.бр + пропуснете 1 в.п.) * повторете още 13 пъти до последния в.п.; 2 н.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.. (92 в.п., 29 дъги)

Ред 19: 1 с.бр.; 2 н.п. в първия н.п.; * (по 1 н.п. във всеки н.п. и във всяка дъга от по 1 с.бр.) * повторете до дъгата на върха от 2 с.бр.; в дъгата от 2 с.бр. на върха изплетете (1 н.п. + 2 с.бр. + 1 н.п.); * (по 1 н.п. във всеки н.п. и във всяка дъга от по 1 с.бр.) * повторете до последния н.п. от предишния ред; 2 н.п. в последния н.п. от реда. (124 н.п., 1 дъга)

Ред 20 (цвят B – светло бежово)1 с.бр.; 2 н.п. в първия н.п.; 2 н.п. в следващите 2 н.п.; * (1 в.п. във високия пълнеж под дъгата 3 реда по-долу + 3 н.п. в следващите 3 н.п.) * повторете още 13 пъти до последните 3 н.п. преди дъгата от 2 с.бр. на върха; 3 н.п. в следващите 3 н.п.; (1 н.п. + 2 с.бр. + 1 н.п. в дъгата); 3 н.п. в следващите 3 н.п.; * (3 н.п. в следващите 3 н.п. + 1 в.п. във високия пълнеж под дъгата 3 реда по-долу) * повторете още 13 пъти до последните 3 н.п. от предишния ред; 2 н.п. в следващите 2 н.п.; 2 н.п. в последния н.п. (100 н.п., 28 в.п., 1 дъга)

Ред 21: (3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия н.п.; по 1 в.п. във всеки в.п. и всеки н.п. до дъгата от 2 с.бр. на върха; (1 в.п. + 2 с.бр. + 1 в.п.) в дъгата на върха; по 1 в.п. във всеки в.п. и всеки н.п. до последния н.п.; 2 в.п. в последния н.п. (132 в.п., 1 дъга)

Ред 22 (цвят C – петролено синьо)1 с.бр.; 2 н.п. в първия в.п.; 2 н.п. в следващите 2 н.п. * (1 с.бр. + пропуснете 1 в.п. + 3 н.п. в следващите 3 в.п.) * повторете още 14 пъти до последните 3 в.п. преди дъгата; (1 с.бр. + пропуснете 1 в.п. + 2 н.п. в следващите 2 в.п.);  (1 н.п. в дъгата + 2 с.бр. + 1 н.п. в дъгата); 2 н.п. в следващите 2 в.п.; * (1 с.бр + пропуснете 1 в.п. + 3 н.п. в следващите 3 в.п.) * повторете още 14 пъти; (1 с.бр. + пропуснете 1 в.п. + 2 н.п. в следващите 2 в.п.); 2 н.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.. (104 н.п. + 33 дъги)

Ред 23: 1 с.бр.; 2 н.п. в първия н.п.; * (по 1 н.п. във всеки н.п. и във всяка дъга от по 1 с.бр.) * повторете до дъгата на върха от 2 с.бр.; в дъгата от 2 с.бр. на върха изплетете (1 н.п. + 2 с.бр. + 1 н.п.); * (по 1 н.п. във всеки н.п. и във всяка дъга от по 1 с.бр.) * повторете до последния н.п. от предишния ред; 2 н.п. в последния н.п. от реда. (140 н.п., 1 дъга)

Ред 24 (цвят B – светло бежово)1 с.бр.; 2 н.п. в първия н.п.; 4 н.п. в следващите 4 н.п.; * (1 в.п. във високия пълнеж под дъгата 3 реда по-долу + 3 н.п. в следващите 3 н.п.) * повторете още 15 пъти до последния 1 н.п. преди дъгата от 2 с.бр. на върха; 1 н.п. в следващия н.п.; (1 н.п. + 2 с.бр. + 1 н.п. в дъгата); 4 н.п. в следващите 4 н.п.; * (1 в.п. във високия пълнеж под дъгата 3 реда по-долу + 3 н.п. в следващите 3 н.п.) * повторете още 15 пъти до последните 2 н.п. от предишния ред; 1 н.п. в следващия н.п.; 2 н.п. в последния н.п. (112 н.п., 32 в.п., 1 дъга)

Ред 25(3 с.бр.+ 1 в.п.) в първия н.п.; по 1 в.п. във всеки в.п. и всеки н.п. до дъгата от 2 с.бр. на върха; (1 в.п. + 2 с.бр. + 1 в.п.) в дъгата на върха; по 1 в.п. във всеки в.п. и всеки н.п. до последния н.п.; 2 в.п. в последния н.п. (148 в.п., 1 дъга)

Ред 26: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п.) * повторете още 35 пъти до последния в.п. преди дъгата; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. между в.п. от долния ред; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващия в.п. изплетете 1 в.п.) * повторете още 35 пъти до последните 2 в.п. на реда; (1 с.бр. + пропуснете следващия в.п.); 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (82 в.п., 75 дъги)

Ред 27: (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; по 1 в.п. изпл. отпред в следващите 2 в.п.; * (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. изпл. отпред във в.п. след дъгата) * повторете още 35 пъти до последния в.п. преди дъгата на върха; 1 в.п. изпл. отпред във в.п. преди дъгата; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. на върха; 2 в.п. изпл. отпред в следващите 2 в.п.; * (1 в.п. в дъгата + 1 в.п. изпл. отпред във в.п. след дъгата) * повторете още 35 пъти до последните 2 в.п. от реда; 1 в.п. изпл. отпред във в.п.; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (164 в.п., 1 дъга)

Ред 28 (цвят А – небесно синьо): (3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; по 1 в.п. изпл. отзад във всеки в.п. до дъгата на върха; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата от 2 с.бр. на върха; по 1 в.п. изпл. отзад във всеки в.п. до последната бримка на реда; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред. (172 в.п., 1 дъга)

Следващите редове до бордюра на шала се плетат по аналогичен начин като на редове 1-28. Разликата е в броя бримки на ред, като началото и края на всеки ред, плюс оформянето при дъгата на върха се запазват по същия начин – разликата е в броя повторения, но те не е необходимо да се броят, а просто се повтарят до върха или до началото на реда.

Ред 29, 31, 33, 35, 37 (цвят А – небесно синьо)като ред 5, 7 и 9

Ред 30, 32, 34, 36, 38 (цвят А – небесно синьо)като ред 6, 8 и 10

Ред 39 (цвят B – светло бежово)като ред 11

Ред 40 (цвят B – светло бежово)като ред 12

Ред 41 (цвят B – светло бежово)като ред 13

Ред 42 (цвят D – горчица)като ред 14

Ред 43 (цвят D – горчица)като ред 15

Ред 44 (цвят B – светло бежово)като ред 16

Ред 45 (цвят B – светло бежово)като ред 17

Ред 46 (цвят D – горчица)като ред 18

Ред 47 (цвят D – горчица)като ред 19

Ред 48 (цвят B – светло бежово)като ред 20

Ред 49 (цвят B – светло бежово)като ред 21

Ред 50 (цвят D – горчица)като ред 22

Ред 51 (цвят D – горчица)като ред 23

Ред 52 (цвят B – светло бежово)като ред 24

Ред 53 (цвят B – светло бежово)като ред 25

Ред 54 (цвят B – светло бежово)като ред 26

Ред 55 (цвят B – светло бежово)като ред 27

Ред 56 (цвят А – небесно синьо)като ред 28

Ред 57, 59, 61, 63, 65, 67 (цвят А – небесно синьо)като ред 5, 7 и 9

Ред 58, 60, 62, 64, 66, 68 (цвят А – небесно синьо)като ред 6, 8 и 10

Ред 69 (цвят B – светло бежово)като ред 11

От тук нататък започва оформянето на бордюра.

Ред 70 (цвят C – петролено синьо)като ред 12

Ред 71 (цвят C – петролено синьо)като ред 13

Ред 72 (цвят B – светло бежово)като ред 12

Ред 73 (цвят B – светло бежово)като ред 13

Ред 74 (цвят D – горчица)като ред 12

Ред 75 (цвят D – горчица)като ред 13

Ред 76 (цвят B – светло бежово)като ред 12

Ред 77 (цвят B – светло бежово)като ред 13

Ред 78 (цвят C – петролено синьо)като ред 12

Ред 79 (цвят B – светло бежово)(3 с.бр.+ 2 в.п.) в първия в.п.; 1 в.п. в следващия в.п.; * (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващата дъга изплетете 1 в.п.) * повторете до последните 2 в.п. преди дъгата; 2 в.п. в следващите 2 в.п.; (2 в.п. + 2 с.бр. + 2 в.п.) в дъгата на върха; 2 в.п. в следващите 2 в.п.* (1 с.бр. + пропуснете един в.п. от долния ред и в следващата дъга изплетете 1 в.п.) * повторете до последния в.п. на реда; 3 в.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Ред 80 (цвят D – горчица)като ред 12

Ред 81 (цвят D – горчица)(1 с.бр.+ 2 н.п.) в първия в.п.; 2 н.п. в следващите 2 в.п.; пико (в последния изплетен н.п.); * (1 н.п. в следващата дъга + 1 н.п. изплетен отпред в следващия в.п. + 1 н.п. в следващата дъга + 1 н.п. изплетен отпред в следващия в.п. + пико в него) повторете до последната дъга преди двата високи пълнежа в дъгата на върха; 1 н.п. в дъгата преди последните 2 в.п. в дъгата на върха; 2 н.п. изплетени отпред в следващите 2 в.п. в дъгата на върха; в дъгата на върха – 1 н.п. + пико в него + 1 н.п.; 2 н.п. изплетени отпред в следващите 2 в.п. в дъгата на върха; .); * (1 н.п. в следващата дъга + 1 н.п. изплетен отпред в следващия в.п. + 1 н.п. в следващата дъга + 1 н.п. изплетен отпред в следващия в.п. + пико в него) повторете до последните 2 в.п. от предишния ред; 1 н.п. в следващия в.п.; 2 н.п. в последната бримка от 3 с.бр. от долния ред.

Скрийте всички конци с помощта на игла.

Схема

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *