Fraud Blocker Връщане на Стока - PERFORMANCE YARN

Връщане на Стока

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен
срок, считано от датата на:
– приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

За повече информация моля прочетете общите условия за ползване.

Адреса за връщане на закупена стока е:

гр. Казанлък 6100,  ул. Цар Освободител 46, за България Ярнс ЕООД – до Росица Панайотова

Ако желаете да върнете закупен продукт, моля попълнете следния формуляр.

Формуляр за връщане на стока